Izolační rozpínače RSI a přepínače zdrojů napájení PRZKIzolační rozpínače RSI 125 a 160A jsou určené pro práci v obvodech s jmenovitým izolačním napětím do 690 V a to v kategoriích AC21 ... AC23 a také v obvodech stejnosměrného napětí do 220 V. Rozpínače mohou být instalovány v uzavřených prostorách (až 3. pásmo průmyslového znečištění) v teplotách od -5°C do +40°C. Výška místa nainstalování musí být do 2 000 m.n.m.


Způsoby použití rozpínačů RSI

 • izolační rozpínače (IEC 947 a PN-93/E-06150/30)
 • ozpínače v motorových obvodech (AC23)
 • hlavní rozpínače
 • bezpečnostní rozpínače
 • přepínače zdrojů napájení

 

Konstrukce

Série izolačních vypínačů RSI splňuje všechny požadavky kladené na moderní nízkonapěťová zařízení a je v souladu s nařízeními 73/23/EWG + 93/68/EWG.

Vlastnosti série RSI
 • Vysoké spínací schopnosti a bezporuchová funkce přístroje je zajištěna samočistícím systémem nožových kontaktů a také efektivními zhášecími komorami.
 • Bezporuchový spínací mechanizmus, zaručující rychlé sepnutí a rozepnutí přístroje nezávisle na rychlosti přepnutí obsluhy.
 • Bezpečnost obsluhy je zajištěna kryty kontaktů se stupněm ochrany IP20, které jsou standardem spínačů.
 • 3 a 4 pólové provedení a to se čtvrtým rozepínatelným nebo nerozepínatelným pólem.
 • Rychlé upevnění na DIN lištu (TH 35) nebo montážní desku.
 • Možnost upevnění do většiny standardních rozvaděčů bez dodatečných prvků (výška čelní desky 45 mm).
 • Možnost zablokování ovládací páčky v pozici (0-OFF) pomocí až třech visacích zámků.
 • Bezpečné připojovací svorky.
 • Připojení neopracovaných vodičů (bez kabelových koncovek) do 70 mm2.
 • Spolehlivá identifikace stavu rozpínače - ovládací páčka vždy ukazuje aktuální pozici kontaktů.
 • Speciální konstrukce vnější ovládací páčky neumožňuje otevření dveří rozvaděče v zapnuté pozici (I-ON).
 • Možnost havarijního otevření dveří nebo krytu rozvaděče i ve stavu zamknutého rozpínače (dle návodu).
 • Materiály použité k výrobě rozpínačů jsou vhodné k recyklacia jsou příznivé pro životní prostředí.

 

Přepínače zdrojů napájení PRZK

Přepínače zdrojů napájení PRZK 125 a 160A jsou vyrobeny na konstrukčním základě rozpínačů RSI 125 a 160A a mají tedy výše zmíněné vlastnosti. Přepínače PRZK jsou konstrukčním spojením dvou rozpínačů typu RSI pomocí společného krytu. Toto provedení zabezpečuje dokonalou pevnost systému a jeho spolehlivou funkci a bezpečnost. Přepínače PRZK jsou vybaveny speciálně vyprojektovaným spřáhlem. Jsou komplexním vyřešením ručního přepínání druhu napájení typu síť - agregát.

 

Bližší informace najdete v katalogu.


« zpět na výpis